Deadline næste nr. af Parløbet er 5. juli 2024
Indlæg sendes til : Tove Kallestrup, kallestruptove@gmail.com

Her kan du se det seneste kredsblad.

Kontakt kredsen hvis du har ideer eller ønsker til indhold.