Kurset har fokus på de udfordringer og reaktioner, der kan komme på baggrund af at få stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Dette kan være af psykisk og social karakter og omfatte både personen med sygdommen samt deres pårørende. Der vil derfor være fokus på krisereaktioner, identitet og fremtid samt belastning af pårørende.

Kurset giver herudover også en indføring i Parkinsons sygdoms opståen, symptomer, medicinering og de fysiske og kognitive forandringer den progredierende sygdom medfører. Emnerne giver derved indsigt i, hvad Parkinsons sygdom er samt hvilke psykiatriske og neurologiske symptomer, man skal være opmærksom på.

Målgruppe: Psykologer, både i liberalt erhverv og ansat i kommunalt/regionalt regi

Mål med kurset:

At du som psykolog efter kurset:

  • Har opnået en bred viden og forståelse for Parkinsons sygdom, herunder symptomer, medicinering og de fysiske forandringer, den progredierende sygdom medfører samt viden om de udfordringer, som ændringerne giver af psykisk og social karakter – både hos de ramte og de pårørende
  • Kan planlægge og gennemføre interventioner for klienter med Parkinsons sygdom og deres pårørende i alle stadier af sygdommen
  • Har fået indsigt i andre faggruppers kompetencer, der kan være til gavn i det samlede forløb for den enkelte person med Parkinsons sygdom.

Undervisere:

Tove Henriksen, overlæge ved neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital

Susanne Ohrt, psykolog, specialist i sundhedspsykologi og tidl. neuropsykolog

Certificering: Ved gennemført kursus modtager deltagerne et kursusbevis

Pris: 1800 kr. inklusiv forplejning

Tilmelding: KLIK HER

Har du spørgsmål, kan de rettes til Malaika Lange på malaika.lange@parkinson.dk eller tlf. 92 82 46 63. Tilmeldingsfristen er den 3. maj 2024.