Dagsorden generalforsamling

Parkinsonforeningens Vestsjællands Kreds

Søndag d. 7. april 2024 kl. 14-16 på Danhostel Kalundborg, Stadion Alle 5, DK 4400 Kalundborg

  1. Velkomst ved formand Anne-Mette Eklund Ejlertsen
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Årsberetning v. Anne-Mette Eklund Ejlertsen
  5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. kasserer Hanne Lejre Petersen
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter:
  8. Indkomne punkter
  9. Eventuelt

Ad punkt 6. Valg af bestyrelse. Per Høgsberg og Hanne Lejre Petersen er på valg. Derud over er der 2 ledige pladser.

Ad punkt 7. Valg af suppleanter. Der er pt. ingen suppleanter.

 

Regnbuekoret vil underholde med nogle sange.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt eller elektronisk til kredsformanden senest to uger før generalforsamlingen

Tilmelding senest d. 31. marts via parkinsonvestsj.nemtilmeld.dk da der vil være en let anretning. Alternativt, til Per Høgsberg på mail ph4400@ka-net.dk, eller  SMS til tlf. 51 90 23 53.

 

Vel mødt