Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mandag d. 29/02-2024 kl. 17, i Holbæk

Indkaldte: Susanne Høgsberg (næstformand), Hanne Lejre Pedersen (kasserer) Helle Kjær, Per Høgsberg, & Anne-Mette Eklund Ejlertsen (formand).

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra d. november
  1. Ifølge forretningsordenen af jan. 21 betragtes referatet som godkendt, såfremt der ikke inden 7 dage før det næste ordinære bestyrelsesmøde er modtaget bemærkninger. Eventuelle bemærkninger til referatet sendes til formanden på amep@ejlertsen.eu.
 4. Orientering:
  1. Nyt fra HB og kredsformanden (Anne-Mette)
  2. Økonomi (Hanne)
  3. Annonce-ansvarlig (Per)
  4. Klub-ansvarlig (Anne-Mette)
  5. Nyt fra klubberne
   1. Holbæk (Marianne /v. Helle)
   2. Kalundborg (Per)
   3. Odsherred (Anne-Mette)
   4. Ringsted (Michael/v. Anne-Mette)
   5. Slagelse (Holger/v. Anne-Mette)
   6. Sorø (Lykke/v. Anne-Mette)
  6. Regional interesse varetagelse (Helle & Anne-Mette)
  7. Status på arrangementer
   1. Frivilligtræf 2024
   2. Årsmøde for klubtovholder 8. feb. 2024
 5. Behandling:
  1. Tilskud klubber
  2. Årshjul (ca. 12. mdr. frem)
   1. Generalforsamling, d. 07. april
   2. Forårs arrangement i Birkegårdens haver, d. 23. april 2024
   3. Sundhedsdag 2024, Holbæk, d. 22. juni 2024
    1. Informationsmøde, d. 16. april
   4. Folkemøde i Odsherred d. 8.juni 2024
    1. Aktørmøde d. 21. februar og 16. maj
   5. Bevæg og sundhedsdag 2024, Kalundborg
   6. Øvrige Sundhedsdage/Folkemøder i 2024
   7. Årsmøde for klubtovholdere og styregr. i jan./feb. 2025
 6. Optimisten og Parkinson Nyt (Plenum)
  1. Optimisten – Priser og fremtid
  2. Forslag til indhold
 7. Næste møde
  1. Aftales efter generalforsamlingen
 8. Eventuelt

 

 Afbud til formanden senest d. 25. februar på mail: amep@ejlertsen.eu