Med udgangspunkt i sit studie vil sygeplejerske PhD Trine Hørmann Thomsen præsentere sit arbejde i ‘felten’ og efterfølgende i praksis fra Klinik for Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet Glostrup.

Trine har interviewet mange Parkinson patienter og pårørende. Hun har samlet sine fund i en PhD afhandling og efterfølgende udgivet bogen: Hverdagslivet med Parkinson – om styrke, sårbarhed og samliv.

Trine vil fortælle om dette arbejde og give forslag til, hvordan man kan formidle sine oplevelser i dagligdagen videre til neurologen og andre behandlere.

Trine arbejder udover i klinikken på Glostrup også på en 50/50 ordning i Parkinsonforeningens sekretariat.

Vi prøver et nyt mødested af denne aften, nemlig det nye Sundhedshus i Helsingør. Desværre ligger det i et hjørne af kredsen, men dog tæt på Kongevejen, så forhåbentligt har mange fortsat mulighed for at deltage i arrangementet – og komme indenfor det nye sted.

Der er ligeledes lidt ændringer i den forplejning, vi normalt får. Der vil fortsat være kaffe/the og kage ved ankomst og en bolle / sandwich inden vi går hjem. Der vil også være mulighed for at få en vand, men der er ikke salg af diverse drikkevarer.

OBS: Tilmeldning nødvendig via NemTilmeld