Alle arrangementer, som arrangeres af kredsen og klubber/cafeer i Storkøbenhavns kreds viser her på:

parkinson.nemtilmeld.dk

Tilmelding fra alle medlemmer i kredsen kan også foretages online.