|Nordsjælland

Nordsjælland

Her finder du lokal viden, netværk og inspiration.

Genopfrisknings tilbud fra Kommunikationscentret i Hillerød


05.06.2023

Det vil nu være muligt for alle, som har gennemført LSVT-undervisning (den intensive træning, som foregår 4 hverdage i 4 uger med hjemmetræning).

Genopfriskningskurset vil være gratis og foregå på Kommunikationscentret i Hillerød. Kurset vil være selvstyrende i den forstand, at deltagerne selv skal gennemføre øverserne. Der stilles træningsvideo og taleøvelser til rådighed.  Håbet er endvidere, at deltagerne vil få skabt et fællesskab, hvor man kan dele stort som småt og spejle sig i hinanden.

Hvis dette har din interesse, så skal du selv kontakte Kommunikationscentret direkte – se vedhæftede folder.

Tilbage til oversigt

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.