Den 13. februar får vi besøg af tidligere lektor Per Ryt-Hansen, der fortæller om humor. Livgivende foredrag om livet fra 60 til 100 (plus/minus!)

Den 13. marts kommer Neuropsykolog Katrine Sværke, og fortæller om sin forskning, bl.a. et forskningsprojekt med mental træning og udvikling ved hjælp af computer specielle programmer.

April mødet aflyst pga påsken.

Den 8. maj vil Parkinson koret Pilekoret kommer og giver deres koncert med fælles sang.

Karen Strandberg-Hansen
tovholder i Parkinson Café Fredensborg.

SE OGSÅ UNDER PUNKTET “KALENDER