Lokale fysioterapeuter med viden om parkinson kan findes i denne liste

Listen indeholder navne på fysioterapeuter der har gennemført et af nedenstående kurser:

  • To dages kursus udbudt af Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. På kurset er alle deltagere præsenteret for de europæiske kliniske retningslinjer for fysioterapi samt nyeste viden inden for Parkinsons sygdom og fysioterapeutiske behandlingsmetoder.
  • Kursus arrangeret af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med foreningen. På kurset er alle deltagere præsenteret for de europæiske kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med Parkinsons sygdom

Alle der står på listen har selv givet tilladelse hertil. Listen revideres løbende efterhånden som flere fysioterapeuter gennemfører to dages kurset, som fremefter udbydes to gange om året.

Det er fysioterapeuternes eget ansvar at opdatere oplysningerne på listen – opdateringer sendes til info@parkinson.dk.