Støt foreningen

I Parkinsonforeningen har vi brug for din støtte til fortsat at arbejde for bedre vilkår for parkinsonfamilier i Danmark. Din støtte gør en forskel.

Der er flere forskellige måder at støtte Parkinsonforeningen på. Det kan være i form af økonomiske bidrag eller gaver, som du kan sende til foreningen. Det kan være i form af testamenter, hvor man kan testamentere til både forskning og foreningens generelle arbejde. Det kan ligeledes være i form af et gavebrev, som giver meget gunstige skattefradrag.

STØT VIA MOBILEPAY
Støt Parkinsonforeningens arbejde med et valgfrit beløb via MobilePay på telefonnummer 3089 9810. 

GIV ET BIDRAG
Husk at du kan få fradrag - og fra 1. januar 2017 er alle beløb over 1 kr. og indtil 15.600 kr. fradragsberettiget. Det er dog en forudsætning for at få fradraget, at gavegiveren oplyser sit cpr-nummer til foreningen, der skal indberette dette til Skat. På den måde får gavegiveren automatisk medregnet fradraget i sin årsopgørelse.

Giv foreningen et bidrag ved at indbetale på foreningens konto:
Nykredit, reg. 5470, konto nr. 7022895.

GAVEBREV
Her underskriver du en kontrakt med foreningen om at indbetale et fast beløb om året - stort som lille - i 10 år. I så fald kan du fratrække hele beløbet, dog højst 15.000 kr.  Du får et fradrag på højest 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalsindkomst.

FRIVILLIGT ARBEJDE
Frivilligt arbejde i foreningens regi er også en måde at støtte foreningen på - og dette er faktisk en stor del af livsnerven i foreningen. Du kan også støtte foreningen som støttemedlem.

SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
Parkinsonforeningens sponsoraftale med OK giver bilister over hele landet mulighed for at støtte Parkinsonforeningen, hver eneste gang de tanker benzin eller diesel. Vel at mærke helt uden ekstra omkostninger

LÆS MERE: OK Benzin