Organisation

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Foreningen er opbygget som en demokratisk, medlemsstyret forening og ledes af en hovedbestyrelse som øverste myndighed. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, de 15 kredsformænd samt op til 4 eksterne personer samt ekstra repræsentanter fra de største kredse ud fra en fordelingsnøgle. Den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et forretningsudvalg på syv medlemmer.

Endvidere nedsætter hovedbestyrelsen et forskningsråd, der rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål.

Ved at 'klikke' på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens øverste myndighed og sammensættes af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • De 15 kredsformænd
 • Yderligere repræsentanter fra kredsene efter en fastlagt nøgle
 • Op til fire eksterne medlemmer, som repræsenterer samfundslivet bredt. Disse kan ikke samtidig være medlem af en kredsbestyrelse.

LÆS MERE: Hovedbestyrelsens medlemmer

LÆS MERE: Om landsformanden

Til toppen

Forretningsudvalget

Parkinsonforeningens daglige foreningspolitiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der har syv medlemmer, fordelt på landsformanden, næstformanden og fem medlemmer af hovedbestyrelsen. En af disse fem skal være ekstern, og alle fem bliver valgt af hovedbestyrelsen, der er den højeste myndighed i foreningen.

Forretningsudvalget består af:

 • Landsformand Jorry Højer
 • Næstformand Allan Bergholt
 • Momme Knudsen
 • Jørgen Schaldemose
 • Grethe Hebo Jensen
 • Ulla Mikkelsen
 • Per Eriksen

Til toppen

Lokale kredse

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Kredsene fungerer som dele af landsforeningen. Hver kreds repræsenterer de medlemmer, der i landsforeningens medlemskartotek er registreret som hørende til kredsen. Kredsinddelingen fastlægges af hovedbestyrelsen og følger de gamle amtsgrænser.

Som medlem af Parkinsonforeningen er man automatisk tilknyttet en lokal kreds. Hver kreds varetager lokale aktiviteter og kan tilbyde et lokalt netværk med andre parkinsonramte og pårørende.

LÆS MERE: Find din lokale kreds

Til toppen

Forskningsrådet

Forskningsrådet nedsættes af hovedbestyrelsen og rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål – eksempelvis i forbindelse med den årlige uddeling af forskningslegater.

Medlemmer af forskningsrådet

 • Formand Lene Werdelin, overlæge, Bispebjerg Hospital
 • Per Borghammer, overlæge og lektor, Aarhus Universitetshospital.
 • Annemette Løkkegaard, læge, Bispebjerg Hospital
 • Karen Østergaard, klinisk professor, overlæge dr.med., Aarhus Universitetshospital
 • Jens Zimmer Rasmussen, professor, Syddansk Universitet, Odense
 • Hartwig Roman Siebner, overlæge, Hvidovre Hospital

LÆS MERE: Uddeling af forskningslegater

Til toppen

Inspirationsgruppen

Inspirationsgruppen for Parkinsonforeningen, som består af repræsentanter fra erhvervslivet, organisationslivet mv., har til formål at komme med forslag til aktiviteter, der kan være med til at forbedre foreningens økonomi.

 • Kurt Erling Birk (Formand), tidl. CEO, Ambu A/S
 • Gert Birnbacher, direktør, Cloudmongers
 • Jacob Holmblad, Lead Auditor
 • Stig Jørgensen, konsulent
 • Kirsten Søndersted-Olsen, Global Marketing Direktør, Pathology, Dako/Agilent
 • Lars Iversen, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed
 • Mikael Ørum, partner, Ventac Partners
 • Bolette Christensen, direktør, BØRNEfonden
 • Niels Steen Høyer, tidl. kontorchef, Eksportrådet
 • Jan Helmer, direktør, Jordmoderforeningen
 • Jorry Højer, landsformand, Parkinsonforeningen
 • Erling Emmerik, næstformand, Parkinsonforeningen
 • Mette Holst, direktør, Parkinsonforeningen

Til toppen