Organisation

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Foreningen er opbygget som en demokratisk, medlemsstyret forening og ledes af en hovedbestyrelse som øverste myndighed. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, de 15 kredsformænd samt op til 4 eksterne personer samt ekstra repræsentanter fra de største kredse ud fra en fordelingsnøgle. Den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et forretningsudvalg på syv medlemmer.

Endvidere nedsætter hovedbestyrelsen et forskningsråd, der rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål.

Ved at klikke på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens øverste myndighed og sammensættes af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • De 15 kredsformænd
 • Yderligere repræsentanter fra kredsene efter en fastlagt nøgle
 • Op til fire eksterne medlemmer, som repræsenterer samfundslivet bredt. Disse kan ikke samtidig være medlem af en kredsbestyrelse

LÆS MERE: Hovedbestyrelsens medlemmer

LÆS MERE: Om landsformanden

Til toppen

Forretningsudvalget

Parkinsonforeningens daglige foreningspolitiske ledelse varetages af forretningsudvalget, der har syv medlemmer, fordelt på landsformanden, næstformanden og fem medlemmer af hovedbestyrelsen. En af disse fem skal være ekstern, og alle fem bliver valgt af hovedbestyrelsen, der er den højeste myndighed i foreningen.

Forretningsudvalget består af:

 • Landsformand Jorry Højer
 • Næstformand Allan Bergholt
 • Diana Holm
 • Jørgen Schaldemose
 • Grethe Hebo Jensen
 • Ulla Mikkelsen
 • Per Eriksen

Find kontaktoplysninger på forretningsudvalget i sidemenuen. 

Til toppen

Lokale kredse

Parkinsonforeningen består af 15 kredse, der fordeler sig over hele landet. Kredsene fungerer som dele af landsforeningen. Hver kreds repræsenterer de medlemmer, der i landsforeningens medlemskartotek er registreret som hørende til kredsen. Kredsinddelingen fastlægges af hovedbestyrelsen og følger de gamle amtsgrænser.

Som medlem af Parkinsonforeningen er man automatisk tilknyttet en lokal kreds. Hver kreds varetager lokale aktiviteter og kan tilbyde et lokalt netværk med andre parkinsonramte og pårørende.

LÆS MERE: Find din lokale kreds

Til toppen

Forskningsrådet

Forskningsrådet nedsættes af hovedbestyrelsen og rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål – eksempelvis i forbindelse med den årlige uddeling af forskningslegater.

Medlemmer af forskningsrådet

 • Formand Hartwig Roman Siebner, forskningsleder og overlæge, Hvidovre Hospital, professor, Københavns Universitet
 • Per Borghammer, overlæge og lektor, Aarhus Universitetshospital
 • Lise Korbo, ledende overlæge, Bispebjerg Hospital
 • Annemette Løkkegaard, overlæge, Bispebjerg Hospital, lektor, Københavns Universitet
 • Jens Zimmer Rasmussen, professor emeritus, Syddansk Universitet
 • Karen Østergaard, overlæge, Aarhus Universitetshospital, professor, Aarhus Universitet

LÆS MERE: Uddeling af forskningslegater

Til toppenTil toppen