Vil du forske i rehabilitering?

Oprettet d. 01.06.2018

Parkinsonforeningen opslår i 2018 et nyt, nationalt forskningsprojekt på rehabiliteringsfeltet. Til projektet er afsat og øremærket 300.000 kr. af foreningens forskningsmidler.

Projektet:

Der ønskes en afdækning af behovet for specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom, set ud fra et samfundsperspektiv. I denne afdækning bør indgå en overordnet vurdering af, hvilken dimensionering rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinson fremadrettet bør have.


Kriterier for at kunne modtage bevillingen:

  • At projektet omhandler det aktuelle behov for rehabilitering til mennesker med Parkinson.
  • At projektet udføres i etablerede forskningsmiljøer med anvendelse af relevante videnskabelige metoder.

Det anbefales, at området blandt andet belyses via viden indhentet i den kommunale sektor og fra relevante registre. Projektet forventes afsluttet inden for et år efter bevillingen.

Parkinsonforeningen bistår med formidling af kontakt til relevante aktører på det kommunale område og til leder af Videnscenter for Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. Støtten bliver tildelt som en projektbevilling. Ansøgningsfristen er 15. august.

ANSØG: Online ansøgning

NB! Midler til anden forskning indenfor rehabilitering kan desuden søges inden for de øvrige forskningsmidler, der uddeles af Parkinsonforeningen forskningsråd.

LÆS MERE: Øvrige forskningsmidler

Flere oplysninger fås hos Marie Louise Kjølbye, mlk@parkinson.dk eller Anne-Marie Andreasen ama@parkinson.dk.