Henvisningsskema til hjemmebesøg

Oprettet d. 26.06.2017

Det er nu muligt for parkinsonramte i den sene fase af sygdommen (fase 4) at få to forebyggende hjemmebesøg. Hjemmebesøgene skal afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, dels for patienten, dels for hans eller hendes pårørende, samt pege på hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte familiens ressourcer.

For at få tilbud om hjemmebesøg skal den parkinsonramte henvises via neurolog. Derudover skal den parkinsonramte eller neurologen have en aftale med en repræsentant fra hjemkommunen, som vil deltage på det andet besøg.

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 4

KORA har netop offentliggjort en evaluering, der viser, at livskvalitet og trivsel fastholdes hos parkinsonramte og pårørende i den periode, hvor hjemmebesøgene står på. Langt størstedelen af de parkinsonramte bliver tilmed boende i eget hjem frem for at komme på plejehjem.

LÆS MERE: Evaluering hjemmebesøg

En tidligere evaluering af hjemmebesøg hos parkinsonramte påviste, at parkinsomramte og pårørende fik bedre styr på ting, der før skabte udfordringer. De parkinsonramte og pårørende blev ligeledes klogere på, hvem de skal kontakte i kommunen, hvis de får brug for yderligere hjælp.

LÆS MERE: Evaluering ’Rehabilitering til parkinsonramte’

De forebyggende hjemmebesøg gennemføres som to besøg til den enkelte borger. Ved det første besøg afdækker Sano (v/sygeplejerske eller ergoterapeut) familiens samlede situation. Der vil ske en gennemgang af den parkinsonramtes motoriske og nonmotoriske udfordringer, det daglige aktivitetsniveau, boligens indretning, hjælpemidler, pårørende ressourcer mv. På baggrund af det første besøg vil der blive udarbejdet en rehabiliteringsrapport, der anbefaler, hvilke forbedringer og hvilken støtte den enkelte familie vil kunne profitere af.

Ved det andet besøg deltager endvidere en repræsentant fra den parkinsonramtes hjemkommune med det formål at vurdere og påbegynde en implementering af de frembragte anbefalinger. Der afsluttes med en opfølgende telefonkontakt til patient/pårørende.

Har du spørgsmål til hjemmebesøgene, kan du rette henvendelse til projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen på tlf. 3635 0235 eller ms@parkinson.dk.

 

Illustration: iStockphoto.com