Nyheder fra Parkinsonforeningen

Vi oplever i øjeblikket visse tekniske udfordringer her på hjemmesiden i forbindelse med en opdatering. Vi arbejder på at få alle deltaljer udbedret hurtigst muligt og beklager eventuelle fejl. 

Parkinsonforeningen står bag en ny rapport, som konkluderer, at der aktuelt mangler 50-100 neurologer på landsplan. På trods af, at antallet af neurologer forventes at vokse, er den planlagte tilvækst langt fra tilstrækkelig i forhold til den demografiske udvikling og udviklingen i...

Parkinsonforeningens sekretariatet holder julelukket mellem den 22. december og 6. januar, begge dage inklusive. Rådgivningsteamet holder som udgangspunkt også lukket i disse dage. På gensyn i det nye år.

Parkinsonforeningen har sammen med Hjernesagen og Epilepsiforeningen indgået et samarbejde med det formål at sætte fokus på hjernen - samtidig med at man støtter vores vigtige arbejde for de tre patientgrupper.

Der er i den sammenhæng blevet produceret en serie såkaldte huskeringe til...

Flere medier fortæller i disse dage, hvordan trænede stamceller i fremtiden skal kurere parkinson. Forskningen stammer fra Japan, hvor japanske neurokirurger nu vil forsøge at kurere en række parkinsonpatienter ved at transplantere omprogrammerede donorstamceller ind i hjernen på patienterne. ...

Pages