Nyheder fra Parkinsonforeningen

Mig og min hjerne – billeder af livet med en sygdom eller skade i hjernen

Det, der foregår inde i ens hjerne, har en kæmpe betydning for alle og enhver. Men hvis man har en neurologisk sygdom som demens, hjernerystelse, parkinson, apopleksi, hjerneskade,...

Hvordan kan man samskabe erfaringsbaseret, hverdagsforankret viden om den terapeutiske brug af dans? Hvilke potentialer og udfordringer er der i patientinddragende, participatorisk forskning og forskningskommunikation?

I et forskningsprojekt, som er ledet af professor Louise Phillips og...

Kan man synge i kor, hvis man har svært ved at tale? Ja – det kan man snart i Odense. For Ernst og Vibeke Husmans Fond har bevilget 437.000 kroner til et kor for fynboer med parkinson i 2019 og givet tilsagn om en yderligere bevilling på 400.000 i 2020, såfremt koret kommer godt igang.

...

Raske forsøgsdeltagere søges til en videnskagelig undersøgelse af Parkinsons sygdom. Projektet omhandler en ny skanningsmetode til diagnostik af Parkinsons sygdom og i den forbindelse arbejder man med en kontrolgruppe, der undersøger raske personer i aldersgruppen 50-90 år af begge køn. 

...

Parkinsonforeningen står bag en ny rapport, som konkluderer, at der aktuelt mangler 50-100 neurologer på landsplan. På trods af, at antallet af neurologer forventes at vokse, er den planlagte tilvækst langt fra tilstrækkelig i forhold til den demografiske udvikling og udviklingen i...

Pages