Evaluering af Parkinsonkoordinatoruddannelse

Oprettet d. 20.03.2018

I foråret 2017 gennemførte 19 kommunale medarbejdere med sundhedsfaglige baggrunde en 6 dages Parkinsonkoordinator-uddannelse.
Med støtte fra Jascha Fonden har Købehavns Universitet gennemført en evaluering af uddannelsen. 

Evalueringen viser, at deltagerne har været meget tilfredse med uddannelsens indhold, form og relevans.

Evalueringen viser også, at mulighederne for at anvende og overføre den erhvervede viden og kompetencer fra uddannelsen til den kommunale kontekst har givet udfordringer. Udfordringer, der af deltagerne opleves som værende uklar organisering og prioritering af parkinsonkoordination samt generel ressourcemangel i kommunerne.

Du kan læse evalueringen her

Parkinsonforeningen har, på baggrund af den manglende tilslutning til Parkinsonkoordinatoruddannelsen i efteråret 2017, valgt at justere i uddannelses-tilbuddet, således vi i foråret 2018 udbyder en 4 dages Parkinsonuddannelse. Du kan læse mere om uddannelsen her