Videnscenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Sano skal i tilknytning til rehabiliteringstilbuddet etablere et videnscenter, som skal arbejde med forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering indenfor Parkinsons sygdom.

Videnscentret skal initiere forskning om, hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonramte kan optimeres, således at der i højere grad tilbydes koordinerede indsatser fokuseret på at løse parkinsonramtes og pårørendes fysiske, psykiske og sociale problematikker i hverdagen. Videnscentret vil til dette formål samarbejde med neurologiske afdelinger og universiteter i ind- og udland. Tillige skal der opbygges en forsknings- og kvalitetsdatabase (SanoBasen), som indeholder data om rehabiliteringstilbud med henblik på forskningsprojekter og videreudvikling af forløbene. Herudover skal der udvikles en app (MitSano), som kan understøtte den parkinsonramte i at fastholde den fysiske træning og mestringen af situationen.

Videnscentret skal ligeledes medvirke til at opkvalificere de kommunale medarbejdere ved at udbyde en parkinsonkoordinatoruddannelse. Formålet med uddannelsen er at løfte kvaliteten i den professionelle vejledning, støtte og omsorg for parkinsonpatienter og pårørende. Desuden er det afgørende at styrke og udvikle samarbejdet i primær sektor samt mellem primær og sekundær sektor med henblik på at skabe de bedst mulige og sammenhængende forløb for patienter. Endeligt er formålet med uddannelsen, at parkinsonramte bliver aktivt involveret i og får indflydelse på deres eget sygdomsforløb.

Videnscentret skal tillige indsamle og skabe overblik over den viden, som allerede eksisterer på området. Videnscentret skal dele viden til fagprofessionelle på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark. Dette kan eksempelvis gøres via netværk, temadage, konferencer mv. I forbindelse med etableringen af videnscentret skal der opbygges en hjemmeside med viden om rehabilitering til parkinsonpatienter.