Tilbud til fase 1

Tilbuddet i fase 1 henvender sig til nydiagnostiserede parkinsonramte og deres pårørende. Formålet med tilbuddet er at tilbyde den parkinsonramte og hans/hendes pårørende en tværfaglig viden om, hvordan man bedst muligt lever med Parkinson, herunder hvordan man i videst muligt omfang kan fastholde en arbejdsmarkedstilknytning.

Tilbuddet gennemføres som weekendkurser med 15-20 parkinsonramte og samme antal pårørende. På weekendkurset vil en lang række specialister deltage, f.eks. fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, logopæd og sexolog. Konkret vil der på kurserne blive formidlet en stor viden om emner, der relaterer sig dels til sygdomsmestring, dels til styrke- og konditionstræning, mindfullnes og yoga. 

Der vil blive udleveret et individuelt træningsprogram på kurset, som indeholder aftaler om, hvor ofte den parkinsonramte skal træne samt hvilken form for træning. Opfølgning af træningsprogrammet vil ligge i et netbaseret online program med kontinuerlig opfølgning i seks måneder. Træningsprogrammet afsluttes med en telefonsamtale.

Weekendkurser i 2018 for fase 1:

  • 6.-7. januar (Skælskør) - (Afholdt)
  • 26.-27. maj (Middelfart) - (Overbooket)
  • 25.-26. august (Aarhus) - (Overbooket)
  • 24.-25. november (Skælskør) - (Overbooket)

Weekendkurser i 2019 for fase 1:

  • 5.-6. januar (Skælskør) (Overbooket)
  • 25.-26. maj (Middelfart)
  • 24.-25. august (Aarhus)
  • 23.-24. november (Skælskør)     

For at deltage på et weekendkursus skal din praktiserende læge eller neurolog udfylde et henvisningsskema, som du kan downloade her:

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 1

Der bliver løbende visiteret til weekendkurserne.

Du er velkommen til at rette henvendelse til projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen i Parkinsonforeningens sekretariat (tlf. 3635 0230 eller ms@parkinson.dk), hvis du har spørgsmål til weekendkurserne.