Kommunale parkinsonkoordinatorer

Parkinsonforeningen gennemførte i årene 2012-13 og 2014-15 to projekter sammen med tre kommuner, nemlig Herlev, Gladsaxe og Frederiksberg. Gennem projekterne har foreningen opnået et solidt kendskab til parkinsonfamiliers behov for støtte og hvilke indsatser, der skal til for at tilgodese disse.

Evalueringerne viste, at projekterne havde en effekt i forhold til forbliven på arbejdsmarkedet, til at klare sig længst muligt i eget hjem og en ikke forværring af livskvaliteten på trods af det progredierende forløb. KORA forestod evalueringen af begge projekter, som kan læses her:

LÆS MERE: Evaluering Projekt 1 

LÆS MERE: Evaluering Projekt 2

Parkinsonforeningen mener, at en parkinsonkoordinatorfunktion i kommunerne er det, der skal til for at yde en kvalificeret og koordineret støtte til parkinsonramte og deres pårørende. Man ved fra undersøgelser, at sammenhængende patientforløb er særligt vigtigt for de neurologiske sygdomme, som foruden at være kroniske og involvere flere aktører, medfører svækkelse af patientens egne muligheder for involvering i koordinering af patientforløbet. Samtidig er de kroniske neurologiske sygdomme, ofte karakteriseret ved behovet for en kompleks indsats fra både kommunens pleje- og rehabiliterings tilbud, almen praksis og hospitalsbaseret specialist klinik.

Derfor har Parkinsonforeningen siden afslutningen af det sidste projekt i november 2015 arbejdet på at få erfaringerne fra projekterne bredt ud til hele landet. Sekretariatet har sammen med kredsforeningerne landet over aflagt besøg hos en række kommuner, og talt med dem om hvordan de bedst muligt kan løfte det sundheds- og socialfaglige arbejde med parkinsonramte og deres familier. Kommunerne har blandt andet fået dette materiale:

LÆS MERE: Parkinsonkoordinator - fordi det nytter

LÆS MERE: Folder fra Ældrekonferencen 2016 - hvor mange borgere er der i hver kommune?

Der har været stor lydhørhed blandt de kommuner, som vi har besøgt. Kommunerne ønsker at levere den rette indsats i rette tid, hvilket har betydning for både kommunens økonomi og de parkinsonramtes livskvalitet.

Parkinsonforeningen har pr. 1. marts 2017 afholdt møder med følgende kommuner: Gladsaxe, Herlev, Frederiksberg - Esbjerg, Varde, Vejle, Kolding, Horsens, Odense, Høje Tåstrup, Slagelse, Ishøj, Helsingør, Hillerød, Allerød, Tårnby, Dragør, Rudersdal den 22. marts, Hedensted den 13. marts.

Parkinsonforeningens lokale kredse arbejder desuden på at få møder i stand med disse kommuner: København, Ballerup, Hvidovre, Aarhus, Randers, Silkeborg, Greve, Herning, Ringkøbing-Skjern, Svendborg, Nyborg, Kerteminde og Fredericia.

Besøgene i kommunerne har vist, at der er behov for en opkvalificering af de kommunale medarbejdere i forhold til Parkinsons sygdom og dens konsekvenser for de familier, der lever med den. Parkinsonforeningen har derfor taget initiativ til en ny uddannelse, som afvikles første gang i marts og april måned 2017. Uddannelsesudbyder er Birgitte Vølund, formand for Alzheimer foreningen og mangeårig leder af demenskoordinatoruddannelsen. Uddannelsen består af 2 moduler a’ 3 dages varighed.

LÆS MERE: Folder om koordinatoruddannelsen

Uddannelsens første hold er allerede fyldt op og på holdet deltager medarbejdere fra Haderslev, Thorshavn, Slagelse, Frederiksberg, Aalborg, Sorø, Herlev, Hillerød, Sønderborg, Ishøj, Høje Tåstrup, Vejen, Kolding, Horsens, København kommuner.

Følgende kommuner har allerede pr. 1. marts 2017etableret en parkinsonkoordinatorfunktion /parkinsonkonsulent eller lignende:

  • Vejen: Kronikerkonsulent hedder Mette Muff, mail: mhmf@vejen.dk tlf. 3017 0910 / 7996 0910
  • Høje Tåstrup: Ergoterapeut Mette Munk Reichardt, mail: MetteRei@htk.dk
  • Gladsaxe: Demenskoordinator Betina Lundquist, mail: betbal@gladsaxe.dk, tlf. 3957 4687
  • Herlev: Hjemmesygeplejerske Corinne Skov-Martinet, mail: Corinne.Skov-Martinet@herlev.dk
  • Ishøj: Forebyggelses- og demenskoordinator Hanne Andersen, mail: hap@ishoj.dk, tlf. 4357 7602
  • Ballerup: Hjerneskadekoordinator Margit Davies, mail: mda@balk.dk tlf. 4477 3127
  • Slagelse: Social- og omsorgskoordinator Hanne Karimi, mail: hanka@slagelse.dk
  • Sorø: Ergoterapeut Margit Vedel Vestmose, mail: mave@soroe.dk

Parkinsonforeningen planlægger at afholde et nyt kursus 23., 24. og 30. oktober og 20., 21. og 22. november 2017. Planen er at uddannelsen med tiden skal foregå på SANO i Skælskør i tilknytning til et nyetableret Videnscenter for rehabilitering af Parkinsonpatienter.

Oplysning om Parkinsonkoordinatoruddannelsen kan rettes til Birgitte Vølund, mail: Birgitte.voelund@gmail.com, tlf: 2032 6928 eller Kirsten Hoff, mail: kh@parkinson.dk, tlf. 3635 0230.

Et andet produkt af Parkinsonkoordinatorprojekterne er en metodehåndbog for kommunale medarbejdere, som indeholder informationer og redskaber til at kvalificere arbejdet overfor parkinsonramte og deres pårørende.

LÆS MERE: Metodehåndbog