Projekt Parkinsonkoordinator

Projekt Parkinsonkoordinator 2014-15 er nu afsluttet.

Projektet afsluttedes med et velbesøgt afslutningsseminar den 29. oktober 2015. Seminaret blev afholdt i Herlev Medborgerhus og bød på spændende oplæg fra KORA, som har evalueret projektet og fra 2 projektdeltagere som fortalte om deres udbytte af projektet.

Derudover fortalte Christian Bartholdy, ældrechef i Herlev kommune og formand for projektets styregruppe, om forskellige bud på en koordinatorfunktion og Stephen Wöhrlich, neurolog og parkinsonspecialist, præsenterede en ide om at opkvalificere hjemmesygeplejersker i Parkinsons sygdom og samtidig etablere en direkte kontakt mellem hjemmesygeplejerskerne og en parkinsonsygeplejerske ansat på sygehus.

Ergoterapeut Vicki Lund har i 1½ år været ansat som parkinsonkoordinator i 3 kommuner, Herlev, Gladsaxe og Frederiksberg. Hendes løn har været delvis finansieret af de 3 kommuner og delvis af Parkinsonforeningen, og TrygFonden og Jascha Fonden har støttet projektet.

Vicki Lund har bl.a. redigeret i den Metodehåndbog, som var et produkt af det tidligere Parkinsonkoordinatorprojekt, og har tilføjet ”10 gode råd ved Parkinsons sygdom”.

LÆS MERE: Metodehåndbog

Der foreligger nu  en evalueringen af Parkinsonkoordinator 2014-2015 projektet, som viser at projektet har været en stor succes blandt de mennesker, der er ramt af Parkinsons sygdom. Evalueringen viser også, at den kommunale forankring af parkinsonkoordinatoren har styrket hendes arbejde, idet hun har haft tættere kontakt med beslutningstagere og lettere adgang til journaloplysninger. Den tværkommunale ansættelse har også budt på en række udfordringer for koordinatoren, bl.a. omkring den fysiske placering af koordinatoren og brug af forskellige IT-systemer. 

Evalueringen vil indgå i det videre arbejde om udbredelse af en koordinatorfunktion, som Parkinsonforeningen vil tage initiativ til.

LÆS MERE: Evaluering