Kommunal Parkinsonkoordination

Parkinsonforeningen mener, at viden om Parkinson og koordination i kommunerne er det, der skal til for at yde en kvalificeret og koordineret støtte til parkinsonramte og deres pårørende. Man ved fra undersøgelser, at sammenhængende patientforløb er særligt vigtigt for de neurologiske sygdomme, som foruden at være kroniske og involvere flere aktører, medfører svækkelse af patientens egne muligheder for involvering i koordinering af patientforløbet. Samtidig er de kroniske neurologiske sygdomme ofte karakteriseret ved behovet for en kompleks indsats fra både kommunens pleje- og rehabiliterings tilbud, almen praksis og hospitalsbaseret specialist klinik.

Parkinsonforeningen udbyder derfor i samarbejde med Birgitte Vølund en Parkinsonuddannelse. Birgitte Vølund er formand for Alzheimerforeningen og mangeårig leder af demenskoordinatoruddannelsen. Uddannelsen består af 2 moduler á 2 dages varighed og gennemføres som et eksternat.
Næste uddannelse gennemføres d. 23.-24. maj og 11.-12. juni 2018.
Elektronisk og bindende tilmelding til Birgitte Vølund, på www.bvoelund.dk, parkinsonuddannelsen. Sidste frist for tilmelding er d. 26. april, 2018

LÆS MERE: Brochure om Parkinsonuddannelsen

Oplysning om Parkinsonuddannelsen kan rettes til 
Birgitte Vølund, birgitte.voelund@gmail.com, 20 32 69 28
Lea Munk Staugaard, lms@parkinson.dk, 36 35 02 30

Følgende kommuner har pr. 1. februar 2018 etableret en parkinsonkoordinatorfunktion / parkinsonkonsulent eller lignende:

I andre kommuner er der etableret en kontaktperson for parkinsonramte:


Projekter og Parkinsonkoordinator-uddannelsen
Parkinsonforeningen gennemførte i årene 2012-13 og 2014-15 to projekter sammen med tre kommuner, nemlig Herlev, Gladsaxe og Frederiksberg. Gennem projekterne har foreningen opnået et solidt kendskab til parkinsonfamiliers behov for støtte og hvilke indsatser, der skal til for at tilgodese disse.

Evalueringerne viste, at projekterne havde en effekt i forhold til forbliven på arbejdsmarkedet, til at klare sig længst muligt i eget hjem og en ikke forværring af livskvaliteten på trods af det progredierende forløb. KORA forestod evalueringen af begge projekter, som kan læses her:

LÆS MERE: Evaluering Projekt 1 

LÆS MERE: Evaluering Projekt 2

Derfor har Parkinsonforeningen siden afslutningen af det sidste projekt i november 2015 arbejdet på at få erfaringerne fra projekterne bredt ud til hele landet. Sekretariatet har sammen med kredsforeningerne landet over aflagt besøg hos en række kommuner og talt med dem om, hvordan de bedst muligt kan løfte det sundheds- og socialfaglige arbejde med parkinsonramte og deres familier. Kommunerne har blandt andet fået dette materiale:

LÆS MERE: Parkinsonkoordinator - fordi det nytter

LÆS MERE: Folder fra Ældrekonferencen 2016 - hvor mange borgere er der i hver kommune?

Der har været lydhørhed blandt de kommuner, som vi har besøgt. Kommunerne ønsker at levere den rette indsats i rette tid, hvilket har betydning for både kommunens økonomi og de parkinsonramtes livskvalitet.

Parkinsonforeningen har pr. 1. februar 2017 afholdt møder med følgende kommuner: Gladsaxe, Herlev, Frederiksberg, Esbjerg, Varde, Vejle, Vejen, Kolding, Horsens, Odense, Høje Taastrup, Slagelse, Ishøj, Helsingør, Hillerød, Allerød, Tårnby, Dragør, Rudersdal, Hedensted, Fredericia, Sorø, Ringkøbing-Skjern, Rødovre og Stevns.

Besøgene i kommunerne har vist, at der er behov for en opkvalificering af de kommunale medarbejdere i forhold til Parkinsons sygdom og dens konsekvenser for de familier, der lever med den. Parkinsonforeningen har derfor taget initiativ til en ny uddannelse, som er udviklet i samarbejde med Birgitte Vølund. 

Parkinsonkoordinatoruddannelsen blev afviklet i foråret 2017, og der deltog medarbejdere fra Thorshavn, Slagelse, Frederiksberg, Aalborg, Sorø, Herlev, Sønderborg, Ishøj, Høje Tåstrup, Vejen, Kolding, Horsens, København kommuner. Uddannelsen varede ialt 6 dage og indeholdte ligeledes viden om koordination samt sociale støttemuligheder. Der var stor tilfredshed med uddannelsen, som bliver evalueret af Københavns Universitet, Center for Sund Aldring.

LÆS MERE: Evaluering af Parkinsonkoordinatoruddannelsen

Indholdet af uddannelsen er efterfølgende blevet justeret og den har derfor skiftet navn til Parkinson-uddannelse.
Planen er, at uddannelsen med tiden skal foregå på SANO i Skælskør i tilknytning til et nyetableret Videnscenter for rehabilitering af parkinsonpatienter.

Et andet produkt af Parkinsonkoordinatorprojekterne er en metodehåndbog for kommunale medarbejdere, som indeholder informationer og redskaber til at kvalificere arbejdet overfor parkinsonramte og deres pårørende.

LÆS MERE: Metodehåndbog