Fysioterapeut

Har du vedrørende spørgsmål om fysioterapibehandling af personer med Parkinson, kan du få vejledning af fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen. Finn arbejder til daglig i Studio Jorcks i København.

Finn er desuden med i Danske Fysioterapeuters neurologiske faggruppe, hvor han har været medvirkende til at igangsætte arbejdet med kliniske retningslinjer for fysioterapi til personer med Parkinsons sygdom.

Finn holder ferie i juli måned.

Kontakt fysioterapeuten
40 28 56 85
Torsdag kl. 11.00 - 12.00

LÆS MERE: Hvorfor skal du træne?

LÆS MERE: Brochure om træning og Parkinson

LÆS MERE: Fysioterapi

LÆS MERE: Kliniske retningslinjer

LÆS MERE: Fysioterapeuter med kendskab til Parkinson